Bezegh András elnök úr
Magyar Ipari Ökológiai Társaság
1221 Budapest
Honfoglalás út 24.

Tisztelt Elnök Úr!

Nagy örömmel fogadtam levelét és a tiszteletpéldányt, amikkel egy új tudományos folyóirat megszületéséről tudósítottak. Tisztában vagyok azzal, mennyire nem egyszerű feladat egy szakperiodika folyamatos megjelentetéséről gondoskodni, mennyi áldozatot kíván ez az adott folyóirat szerkesztőitől, gondozóitól. Kérem, engedje meg, hogy új vállalkozásukhoz sok sikert kívánjak!

Ami a folyóiratot és az Önök Társaságának szakmai tevékenységét illeti, szerencsésebbnek tartom, ha magam, mint jogász végzettségű politikus, az Ön határozott kérése ellenére sem foglalok állást azok tartalmát, szakmai irányát és tudományos téziseit illetően. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács munkáját figyelemmel kísérve annyit természetesen tudok, hogy az Önök kutatásainak jelentős szerepe van a természeti erőforrásainkkal, nemzeti vagyonunkkal való felelős gazdálkodásban, s hogy a termelési-fogyasztási folyamatok körciklusokba való rendezésével, a természet működését imitálva, lényegesen csökkenthetők az erőforráskitermelési igényeink, s csökkenhetnek a környezetnek ártó kibocsátásaink.

Amennyiben Társaságuk szívesen kapcsolódna be a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács munkájába, akkor az a Tanács munkabizottságain keresztül lehetséges. Ennek részleteiről a Tanács titkára, Bartus Gábor úr készséggel ad felvilágosítást.

Kívánok Önnek áldott, békés karácsonyt, valamint sikerekben gazdag boldog új esztendőt!

Budapest, 2012. december 21.

 Kövér László