-
Home > Szakmai területek
........................................................................................................................
Szennyvíztisztítás fiziko-kémiai módszerekkel

A vegyi- és rokoniparokban, pl. gyógyszeripar, finomkémia, fémkezelési iparok, petrokémia, számos helyen keletkeznek olyan szennyvizek, melyek jelentős mértékben tartalmaznak illékony szerves anyagokat (Volatile Organic Compounds, VOC), halogéntartalmú szerves komponenseket, (Adsorbable Organic Halide, AOX), oldott szerves és szervetlen sókat, nehézfémsókat és egyéb szennyezéseket. Ezeknek a szennyvizeknek vagy más néven hulladékvizeknek, anyalúgoknak a tisztítására nem minden esetben alkalmazható a biológiai tisztítás, pl. önkormányzati tiltó rendelkezések, biológiai tisztítást gátló szennyezések jelenléte. Ugyanakkor kismennyiségű, de sok szennyezést tartalmazó hulladékvizek tisztítására nem vagy csak bizonyos feltételek esetén alkalmazható sikeresen a biológiai szennyvíztisztítás. Mindezek következtében az erősen szennyezett hulladékvizek az egyes üzemekben súlyos lokális környezeti problémát jelentenek.
Ilyen esetekben sikerrel alkalmazhatók az ún. fiziko-kémiai tisztítási módszerek. Ilyen fiziko-kémiai módszerek pl. deszorpció, desztilláció különböző fajtái: sztrippelés, rektifikálás, membránszűrés, lehajtás. Ezek alkalmazási területei:

nitrogéntartalom: deszorpció, gázzal, vagy gőzzel
illékony szerves anyagok: sztrippelés, rektifikálás (ha koncentráltan akarjuk az illékony szennyezéseket kinyerni, pl. újrahasznosítás céljából)
nehézfémek: membránszűrés
nagymennyiségű sótartalom: lehajtás, bepárlás (az égetésre vitt anyagmennyiség minimalizálása)

A fiziko-kémiai tisztításnál két filozófiát követhetünk: 1. minél koncentráltabban nyerjük ki az illékony szerves anyagokat, és a maradék hulladékvizet csatornázzuk, 2. a nagy sótartalom miatt kell lehajtani a vizet, és a maradék égetésre kerül. Az 1. esetben rektifikálunk, a 2 .esetben egyszerű lehajtást, bepárlást alkalmazunk. A nehézfémek kinyerése membránszűréssel 90% feletti visszatartással megoldható. Amennyiben illékony szerves anyagok is vannak a nehézfém-szennyezés mellett, akkor a membránszűrés előtt célszerű azokat kidesztillálni.
A fiziko-kémiai tisztítást sok esetben már eredményesen alkalmazzuk a KOI csökkentésére. Az AOX szinte minden esetben a kívánt értékre ill. az alá levihető. A fiziko-kémiai tisztítást eredményesen kombinálhatjuk a biológiai tisztítással is.

További információ >>
 
........................................................................................................................
1221 Budapest, Honfoglalás út 24. Telefon: 4247-444 | Fax: 4247-445 | e-mail:mail@ipariokologia.hu